News Cover Image

सर्वोदय विद्यार्थी वसतिगृह बाऱ्हे येथे राजश्री शाहू महाराज जयंती साजरी करण्यात आली.

सर्वोदय विद्यार्थी वसतिगृह बाऱ्हे  ता.सुरगाणा जि.नाशिक येथे आज दि .२६/६/२०२२ रोजी राजश्री शाहू महाराज जयंती साजरी करण्यात आली